Næmingar
Danskt

Dette er vores dansk-side. Her bliver der skrevet informationer om, hvad vi laver i danskfaget. Her bliver der også lagt opgaver ud. Når der ligger nye informationer her, så bliver det bemærket i ugeplanen.

Vi har 4 ugentlige timer i dansk: 2 timer onsdage og 2 timer fredage. 

8. klasse

Vi laver reklamer - opgave:

 • Lav jeres egen reklame
 • Find ud af om I skal lave en kommerciel, oplysende eller holdningsorienteret reklame.
 • Find ud af jeres afsender, produkt og modtager (målgruppe).
 • Anvend jeres viden om reklame-teori, når I opbygger jeres reklame. Brug analyseskemaet for reklamebillede i https://indidansk.dk/analysehjul/reklamebillede/
 • I skal på en eller anden måde selv være med i reklamen.
 • I skal tage jeres egne billeder (dvs. IKKE copy paste billeder fra nettet)
 • Teksten skal være på dansk (der er visse undtagelser til slogans på engelsk o.s.v.
 • I skal aflevere den trykte reklame her + en tekst, hvor I argumenterer for jeres valg og opbygning (næsten som en analyse/fortolkning)

 

Vi laver reklamer - grupper:

 • Levi, Hans og Kristian - produkt: Chips
 • Silvurlín og Dóra - produkt: 
 • Sesilia og Teresa - produkt: Striktrøjer
 • Halla, Maria og Sandra - produkt: Parfume
 • Katrin Emilia og Elisa - produkt: Knorr - den varme kop
 • Ragnar og Kristin - produkt: Energidrik
 • Hanna, Børka, Birita og Meta - produkt: Smykker
 • Eryk, Elias, Jónas og Jens Martin - produkt: Benzin/Effo
 • Uni - produkt: Summarskál

 

 

Trykt reklame fra kataloget Sandhedens time - Lysmesteren

https://cms.lysmesteren.dk/uploads/Sandhedens_lys_brudepar_2010_2a48e8ffce.pdf

 

One-pager

Spørgsmål at fokusere på under læsning af Kopierne

 • Hvem er hovedpersonen? - skriv ned hvordan han ser ud, hvordan han er som person, hans tanker, meninger, længsler, overvejelser? Hvordan ændrer han sig gennem bogen?  
 • Beskriv bipersonerne og deres roller?
 • Miljø og tid - hvor og hvornår foregår historien? 
 • Temaer - hvad drejer bogen sig om?
 • Tekst og billeder - ikonoteksten - hvordan beskriver/understøtter billederne teksten og fortællingen generelt? Udvælg ét opslag, hvor I ser nærmere på tekst- og billedsiden - analysér ikonoteksten. 

Analysespørgsmål til Tykke Alfred. I skal begrunde med eksempler fra teksten:

 • Hvor foregår historien, hvem er "han" og hvem er "de"? (Elisa) 
 • Hvad er problemet? (Børka)
 • Hvordan er hans hjemlige forhold? (Kristin)
 • Hvor lang tid strækker historien sig over? (Katrin Emilia)
 • Intertekstualitet - spørgsmål s. 37 i Fandango (Ragnar)
 • Symbolik - spørgsmål s. 37 i Fandango (Dóra)
 • Ikonoteksten - spørgsmål s. 38 i Fandango - symmetrisk/udvidende/modsætningsfyldt? (Kristian)
 • Tema - spørgsmål s. 38 i Fandango (Levi)

 

Pop art

Book-bento

I Book-bento gælder det om at være kreativ og iscenesætte en bog i en kvadratisk form. Book-bento iscenesætter bogen på en måde, som udtrykker din egen oplevelse af bogen, og som skaber en æstetisk og visuel fortælling omkring bogen. Det er vigtigt, at du gør dig nogle tanker om, hvordan du gerne vil fremstille bogen, og hvilke ting og stemninger, du synes passer til den.

Hvordan laver jeg en bogbento? Læs bogen - arrangér bogen og 5-7 ting, der har betydning for bogens indhold eller repræsenterer noget i bogen, i en kvadratisk form og tag et billede. Husk at baggrunden også kan have betydning for udtrykket.

Liste af ting, jeg har brug for:

 • Bogen + 5-7 fysiske ting, der afspejlet/udtrykker ideer og/eller detaljer fra bogen.
 • Kvadratisk form (du tager billedet ovenfra og uploader det som et kvadratisk billede).
 • Tænk dig om og gør dig umage.
 • Overvej baggrund, placering, variation af ting og komposition.

Spørgsmål, man kan stille sig: Skal bogen ligge på et stykke stof, noget farvet papir eller måske ude i naturen? Vælg baggrund ud fra, hvad der passer til handlingen, hovedpersonen, grundstemningen eller farverne på bogens forside. Hvilke ting og sager kunne fortælle noget om bogens karakterer, handlingen, sted/miljø? Det kan være alt, man synes kunne fortælle noget om bogen, og det kan selvfølgelig også være ting, som er konkret beskrevet i bogen og spiller en rolle. Bogens forside er altid tydeligt synlig i Book-bento.

https://www.laesesporet.dk/sites/default/files/inline-files/book-%20bento%20%281%29_0.pdf

 

Ikonotekst-analyse:

 • Opslaget skal være på Power Point, da alt det, I siger, skal eksemplificeres med selve opslaget.
 • Analyse af både billede + tekst - I skal bruge punkterne til billedanalyse fra Tavs-piecen + www.indidansk.dk - analysehjulet - maleri. Teksten skal I også analysere - lav et resume og analyser teksten i forhold til indhold, layout etc.
 • Husk at bruge fagord, når I taler, dvs. I skal bevise, at I forstår at bruge de rigtige ord til opgaven, fx, når man taler om, hvordan billedet er opbygget, så bruger man ord som komposition, diagonaler, det gyldne snit etc.
 • Alle skal sige noget!
 • Husk rækkefølgen, når I fremlægger - man starter altid med en præsentation af emne, opslag etc, så går man dybere ned i en analyse af forskellige punkter (og de skal selvfølgelig også være i en passende rækkefølge) og så fortolkning til sidst + afslutning. 

Grupper til ikonotekstanalyse (1 opslag per gruppe):

1) Sandra, Elisa, Halla og Dóra - s. 144-145

2) Kristian, Ragnar, Meta og Teresa - s. 48-49

3) Birita, Maria, Børka og Katrin Emilia - s. 52-53

4) Eryk, Uni, Hans og Jens Martin - s. 150-151

5) Hanna, Sesilia, Kristin og Levi - s. 22-23

6) Linda, Elias, Silvurlín og Jónas - s. 98-99

 

 

Scenisk indledning - når emnet, man skriver om, starter på den scene, hvor emnet oftest foregår.

Eksempel 1: "Vi er fire mod fire i dag. Og fire grupper, tre kampe. Regnen siler ned og jeg er allerede gennemblødt før den første kamp overhovedet er startet. Nå, men jeg ved, at det er så godt for mig!

Sundhedsfodbold. Et koncept, der startede tilbage i 2013...." Scenen er på en fodboldbane

 

Eksempel 2: "Bølgerne går højt ved middagsbordet. Den panerede fisk når næsten at blive kold, før jeg kan smage den. Jeg er så opslugt af diskussionen, der tog afsæt i en udtalelse fra venstrepolitiker....." Scenen er rundt om et middagsbord, hvor man diskuterer...

 

 

Layout - essay:

Min. 800 ord.
Jeres navn i hovednote + Dansk stil + dato
Skrifttype Times New Roman eller Calibri
Overskrift skriftstørrelse 14, selve brødteksten skriftstørrelse 12
Lige margener
Linjeafstand 1½

Skriveprocessens fem faser

 

 

Tavs - en grafisk roman af Camilla Húbbe og Rasmus Meisler

 

Gruppearbejde om Intertekstuelle referencer i Tavs:

a) Kamikaze - Meta, Børka, Teresa og Birita

b) Japansk mytologi - Elias, Jónas, Kristin og Eryk

c) Kattefigurer - Maria, Sandra og Hanna

d) Cosplayers - Hans, Silvurlín og Elisa

e) Græsk mytologi - Ragnar, Uni, Kristian og Levi

f) Origami - Halla, Katrin Emilia og Sesilia

g) Japansk manga - Linda, Dóra og Jens Martin

7. klasse

Danske tekster læst i 7. klasse – skoleåret 2022-23:

·       Morgenmad (novelle)

·       Taber-nabo (novelle)

·       Valravnen (folkevise)

·       Valravnen (roman)

·       Huset i skoven (folkeeventyr)

·       Enebærtræet (folkeeventyr)

·       Tepotten (kunst-/tingseventyr)

·       Sølvskillingen (kunst-/tingseventyr)

Diktat 13. des.

Afsluttende præsentationsarbejde med folkevisen Valravnen og romanen Valravnen

Valravnen - en analyse og fortolkning

Folkeviser og eventyr

Vi starter året med et forløb om folkeviser og eventyr; mundtligt overleverede fortællinger. Vi lærer om genrerne folkeviser, folkeeventyr og kunsteventyr/tingseventyr.

Vi læser, analyserer og fortolker folkevisen Valravnen. Vi læser, analyserer og fortolker romanen Valravnen af Cecilie Eken, der er en gendigtning af folkevisen af samme navn. Vi læser analyserer og fortolker to folkeeventyr, Huset i skoven og Enebærtræet og to kunsteventyr af H.C. Andersen, Tepotten og Sølvskillingen.