Næmingar
Danskt

Stilopgave: Kriminovelle

Overskrift: Du kan selv vælge en passende overskrift

Længde: 1,5 sider

Skrifttype: Times New Roman

Skriftstørrelse: 12

 

En novelle er en kort opdigtet historie. Noveller er fiktion, men kan sagtens være inspireret af virkelige begivenheder. Fortællingen handler ofte kun om en enkelt adskilt situation, fx en biograftur, et møde med kærligheden, eller dagen hvor mor og far blev skilt osv.

 

Hvordan skriver jeg?

Vælg en konflikt. En novelle skal kun handle om 1 konflikt. Hovedpersonen vil noget eller skal noget. Der er muligvis modstand eller forandringer, der gør det vanskeligt for personen. Til slut har personen ofte lært noget, udviklet sig eller på en anden måde ændret sig undervejs. 

Vælg om novellen skal skrives i nutid eller datid.

En novelle starter ofte "in medias res".

Slutning: Noveller kan slutte på mange måder. Nogle noveller slutter åbne mens andre gør historien grundigt færdig. Det bestemmer du. 

God skivelyst!