Næmingar
Danskt

DANSKT 9.b

_____________________________________________________

Eventyr

Grantræet

Gunnar, Arina, Inga, Silja, Martin, Annika, Maria, Bjørg, Halla

Den lille pige med svovlstikkerne

Ria, Mattias, Iðunn, Dánjal, Gudny, Rannva, Sára, Astrið, Hanus, Bertha

www.indidansk.dk

I skal bruge Analysehjulet. Gruppen fordeler punkterne:

 • komposition
 • personer
 • miljø/tid 
 • virkemidler

 Hele gruppen laver info, fortolkning og konklusion

 

Lyttelæs

Den lille pige med svovlstikkerne

Reklamer

Sune Bang er en garvet reklamemand, der ved en hel del om, hvordan reklamer virker. Her gør han os klogere på de virkemidler, spilbranchen bruger, når de vil manipulere os til at spille.

Hvordan virker reklamer?

 

Gruppearbejde og fremlæggelse

I skal i grupper analysere 3 reklamer med PP-fremlæggelse på fredag. Til analysen skal I bruge hjemmesiden www.indidansk.dk . Gør jer umage!

Gruppe1

Gunnar, Arina, Maria, Astrið, Ria og Mattias

Reklamefilm: Bliv murer

Gruppe 2

Inga, Silja, Bjørg, Hanus, Dánjal og Iðunn

Reklame: Sandhedens lys (er vedhæftet)

Reklamen er en del af Lysmesterens belysningskatalog, ”Sandhedens lys”, fra 2010/2011

Gruppe 3

Martin, Annika, Halla, Bertha, Gudny, Rannvá og Sára

Reklame: Bacardi tales (er vedhæftet)

Billedet er en del af deres årskalender 2008

 

 

Skr. aflevering i dansk

 ESSAY eller ARTIKEL?

Din stil skal tage afsæt i din praktik, men du kan vælge, om du vil skrive en argumenterende tekst (essay) eller en berettende tekst (artikel). 

Dokumentarfilm

Vi arbejder med dokumentarfilm. I skal i grupper lave PP-fremlæggelser, hvor I analyserer 6 forskellige korte dokumentarfilm. I har fået et hæfte med genretræk og analysemodel fra hjemmesiden: www.indidansk.dk

Unge dropper ofte kondomet

https://nyheder.tv2.dk/video/dm1Bd3pIb0o3Y1pLSTVTeVV0amM0NnRLYjVybUpJenU 

- Fælles gennemgang, genretræk og analyse

 

KortDok grupper

Folketingets yngste politiker

https://nyheder.tv2.dk/video/ZDJzTmxrcnpiSXZJSkdqdHl2WHo1Nl9IT1B4VTNPcmI

 - Inga, Astrið og Gunnar

 

To transpersoner taler om deres ligheder

https://nyheder.tv2.dk/video/b1VweTUxbHN2TmVsSFBtVDNIRHdCRXBtRHAya3dfYzk

 - Arina, Silja og Halla

 

To unge autister taler om kærlighed

https://nyheder.tv2.dk/video/RlNrTWR3UTdfMlFCZXNlcVVXejd5aHJRZEVwc3JuZ0Y

 - Rannva, Annika og Maria

 

Da 23 årig så sin mors Facebook-opslag...

https://nyheder.tv2.dk/video/Wjc2em5BRXp5bmdkSVF6Nzd4ZlBWZ3lGMnc5elJRTVQ

 - Ria, Sára, Bertha og Bjørg

 

De vrede piger

https://www.youtube.com/watch?v=jBKFzijHEzs&fbclid=IwAR1Cx-2pT1zbHOY43Xh0yNRIRa9LexPCfzijqNdIGLPMr-4ekzVqdaXbYyw

 - Martin, Hanus og Dánjal

 

Bag om kemoland

https://vimeo.com/335712051?fbclid=IwAR2G-zBZs46u9ZqYu4l0JrNTUvQ6Cf9E6JJDvt5Ltry_FZnFAo7Ub5BPiIg

- Mattias, Iðunn og Gudny

 

 

Danskt 8.b

____________________________________________________________

Skriftlig aflevering i dansk:

Essay

Du skal skrive et essay om et emne, som du er optaget af, engageret i og har konkrete oplevelser med.

Fokuspunkter til responsgrupper

 På torsdag skal I vise jeres nyhedsudsendelser frem for klassen. I skal alle være med til at give respons til hinanden. I er i responsgruppe med dem I har lavet video sammen med og I skal give respons til en anden gruppe. Nedenfor står de fokuspunkter som videoerne bliver bedømt efter og de fokuspunkter som responsgrupperne skal kigge efter i de andres videoer.

 

Fokuspunkter:

 • Hvordan kan man se, at gruppen har valgt enten en officiel eller uofficiel nyhedsudsendelse
 • Fungerer det eller fungerer det ikke og hvordan ser man det?    
 • Har gruppen opfyldt nyhedskriterierne, der kendetegner en nyhed?
 • Viser gruppen, ud fra deres valgte vinkel, hvordan der er krig i Norden/Danmark? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke?
 • Hvad synes I fungerede godt i videoen? og hvorfor?
 • Hvad kunne gruppen have gjort anderledes?

Zam

De 4 spor:

Menneske/zombie-sporet

Skal undersøge bogens to racer, og deres forhold til hinanden

+ Personkarakteristik af BLÅ HIMMEL 

Ansvar: Arina, Ria, Astrið, Raphael, Mattias

 

Hovedperson-sporet

Skal undersøge zam og hans splittelse mellem hans drømme og virkeligheden

+ Personkarakteristik af SOFIE 

Ansvar: Silja, Annika, Rannva, Gudny, Hanus, William

 

Symbolsporet

Skal undersøge betydningen af egernet, træfigurerne, hætten og broen

+ Personkarakteristik af Sofies FAR

Ansvar:  Gunnar, Bertha, Halla, Bjørg, Maria

 

Intertekstualitets-sporet

Skal undersøge bogens forhold til H.C Andersens ‘Den grimme ælling’ og Astrid Lindgrens ‘Emil fra Lønneberg’

+ Personkarakteristik af KLASSELÆREREN

Ansvar: Inga, Sára, Iðunn, Rakul, Dánjal, Martin

Skylappjenta 

https://vimeo.com/59147477 

Skriftlig aflevering i dansk:

Et moderne ungdomseventyr

Du skal skrive et moderne ungdomseventyr inspireret af H.C Andersens eventyr Den grimme ælling. 

Afleveres senest 29. november kl. 21.00

 

Den grimme ælling:

 https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/den_grimme_aelling

 

 Opgavebeskrivelse: 

Skriftlig aflevering i dansk:

Ung på Færøerne

Hvad 
En nyhedsartikel

Hvornår
Torsdag d. 27. september på mail.


Hvordan

 • Du skal skrive en nyhedsartikel til avisen ’Ung på Færøerne’.  
 • Du vælger selv hvad nyheden er! Du må gerne tænke Drømme ind i artiklen, men det er ikke et krav
 • En kreativ og fangende overskrift
 • De fem nyhedskriterier (AVISK)
 • Være opbygget efter nyhedstrekanten - konklusionen først
 • Besvare så mange hv-spørgsmål som muligt
 • Leve op til layout-kravene (rubrik, underrubrik, spalter osv)
 • Være objektiv (ingen af dine egne personlige meninger)
 • Minimum to kilder med citater (indirekte eller direkte tale)
 • Noget visuelt: fx et billede, faktaboks, diagram osv)
 • Artiklen skal fylde ca. 2000 tegn med mellemrum 

 

Frilæsning

 

Kære elev :)

Vidste du, at du kan lære RIGTIG meget af at læse frilæsning på dansk:

 • grammatik (ja man lærer en masse grammatik ved at læse skønlitteratur!)
 • ordforråd (nye ord og vendinger)
 • udtale (hvis du ”lyttelæser” - dvs. lytter til en bog, mens du følger med i teksten, får du korrekt udtale lige ind i ørene. Desuden er nogle mennesker mere auditive end visuelle, så de husker bedst nye ord, hvis de har hørt dem frem for kun at læse dem.)
 • skriftlighed og mundtlighed (du bliver bedre til at formulere dig både skriftligt og mundtligt på dansk, fordi dit ordforråd bliver bedre, og du får nemmere ved at sammensætte korrekte danske sætninger.)
Boganmeldelse

Frilæsningsbøger i 8. klasse

 

 • Overskrift (Du skal lave en god overskrift, der opsummerer det, du skriver i anmeldelsen på en præcis og fængende måde)
 • Bogens titel
 • Forfatter
 • Antal sider
 • Resume (min. halv side. Husk: Du må ikke afsløre bogens afslutning)
 • Din vurdering (husk at begrunde dit svar)
 • Antal stjerner 1-5
 • Dato og dit navn

 

AFLEVERING:

1. aflevering: Senest i uge 40

2. aflevering: 23 april 2019

 

P.S: I må gerne læse flere bøger og aflevere flere anmeldelser :) 

 

Anmeldelse (genretræk)

Anmeldelse hører under kategorien: opinion.

En anmeldelse er en tekst, hvor anmelderen giver sin egen mening om en konkret ting. Fx. en film, bog, oplevelse el. lign.

En anmeldelse er skrevet af en jeg-fortæller.

En anmeldelse er subjektiv. Dvs. det er anmelderens egen holdning, der kommer til udtryk.

Anmelderens opgave er at beskrive sin egen oplevelse, så modtageren selv kan tage stilling til, om han vil fx se filmen, læse bogen, prøve forlystelsen osv.

Afsenderen skal beskrive emnets væsentligste indhold, men må ikke afsløre vigtige ting, som vil kunne ødelægge oplevelsen for modtageren.

En anmeldelse er ofte opbygget på følgende måde:
- Indledning
- Resume
- Uddybning
- Eksempler
- Konklusion

I en anmeldelse gives der ofte en karakter. Fx "5 stjerner" eller 7 ud af 10 osv.

En anmeldelse rummer relevant fakta om det der anmeldes. I en filmanmeldelse kunne det fx være spilletid, instruktørens navn, produktionsselskab osv.